Υπηρεσίες

StartApp
Παραμετροποίηση WMS

Η  StartApp αναλαμβάνει την άρτια εγκατάσταση και την πλήρη παραμετροποίηση του WMS σας, με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία της αποθήκης σας, καθώς και την βιωσιμότητα της επιχείρησής σας.

Οι υπηρεσίες Εγκατάστασης & Παραμετροποίησης περιλαμβάνουν την αρχική εγκατάσταση του λογισμικού, ρυθμίσεις και δικαιώματα σε κάθε θέση εργασίας, παραμετροποίηση λειτουργιών και επιχειρησιακών διαδικασιών, ρυθμίσεων φορμών, εργαλείων, αναφορών & εκτυπώσεων και μεταφορά δεδομένων από προηγούμενα συστήματα και εφαρμογές.

Το σύστημα εγκαθίστανται με προρυθμισμένες επιχειρηματικές λειτουργίες που ενσωματώνονται ανάλογα με την δραστηριότητα και τον κλάδο σας.

Οι ολοκληρωμένες λύσεις WMS της StartApp υποστηρίζουν την διασύνδεση και με άλλα συστήματα της επιχείρησης, όπως ERP, e-commerce κτλ.

StartApp
Συμβουλευτικές υπηρεσίες οργάνωσης αποθηκών και διανομής

Η StartApp και η ομάδα της έχοντας πολυετή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης των αποθηκευτικών κέντρων, ακολουθώντας τα best practices, σας παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στα συστήματα WMS.

Η StartApp, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις οργάνωσης, αντιμετωπίζει τις δραστηριότητες που εκτελούνται, εντός της αποθήκης σας, ως άκρως σημαντικές για την εξέλιξη και την βιωσιμότητα της επιχείρησής σας.  Στόχος της εταιρίας είναι να αποκτήσετε  ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να εξασφαλίσετε εκείνες τις συνθήκες λειτουργίας της αποθήκης σας, ώστε να επιτύχετε σημαντική  αύξηση του επιπέδου των πωλήσεών σας.

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες καλύπτουν το εξής φάσμα:

Ανάλυση αναγκών (κατανόηση διαδικασιών και εντοπισμός εκείνων των σημείων της εφοδιαστικής αλυσίδας που επιδέχονται βελτιστοποίηση)

Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης

Μελέτη αποθηκευτικών αναγκών έχοντας υπόψη σημερινές και μελλοντικές ανάγκες

Σχεδιασμός ολοκληρωμένων λύσεων για την εφοδιαστική αλυσίδα

Reporting για αποτελεσματικό, διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο προς τη διοίκηση

Σύνταξη των σχετικών λειτουργικών προδιαγραφών

Υλοποίηση χρονοδιαγράμματος έργου

Υποστήριξη διαδικασιών ελέγχου για κάθε ενέργεια

Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού

StartApp
Σχεδιασμός και ανάπτυξη διασύνδεσης WMS με τρίτα συστήματα (ERP, διανομών, κ.α.)

Στόχος της StartApp είναι η ομαλή και ταχύτερη λειτουργία της επιχείρησής σας συνολικά. Συνεπώς, η διασύνδεση των συστημάτων WMS με τρίτα συστήματα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει να εξετάσει μία επιχείρηση. Αναγκαία πλέον, είναι η αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ ετερογενών συστημάτων και η αυτοματοποίηση των απαραίτητων καθημερινών διαδικασιών που εκτελεί μία επιχείρηση. Η αποθήκη αποτελεί ένα μέρος μία επιχείρησης, το οποίο διασυνδέεται και με τις υπόλοιπες εσωτερικές λειτουργίες της.

Η StartApp σας προσφέρει συστήματα διαχείρισης αποθηκών, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να διασυνδεθούν αποτελεσματικά και με τρίτα συστήματα, όπως ERP συστήματα κ.α.., ώστε να μεταφέρεται συνολικά η σωστή πληροφορία.

Αξιοποιήστε κάθε τεχνολογία και υπηρεσία που σας παρέχουμε, με σκοπό να βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα της επιχείρησής σας.

StartApp
Σχεδιασμός λύσεων ιχνηλασιμότητας

Η σωστή διαχείριση του αποθηκευτικού σας κέντρου και ο έλεγχος των αποθεμάτων σας απαιτούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα ιχνηλασιμότητας, το οποίο θα σας παρέχει τη δυνατότητα να ανιχνεύετε την ιστορικότητα κινήσεων και τη θέση των προϊόντων στο παρόν διάστημα, μέσω καταγεγραμμένων αναγνωριστικών στοιχείων.

Η StartApp σχεδιάζει και σας παρέχει τις κατάλληλες λύσεις ιχνηλασιμότητας για τη δική σας επιχείρηση. Οι ολοκληρωμένες λύσεις τις StartApp  αποτελούνται  από τον απαραίτητο εξοπλισμό κωδικοποίησης, καθώς και το λογισμικό ιχνηλασιμότητας. Αποτέλεσμα των λύσεων ιχνηλασιμότητας που θα ενσωματώσετε στη λειτουργία του WMS σας είναι ο άμεσος εντοπισμός κάθε προϊόντος, η άμεση ανάκληση κάποιου ελαττωματικού φορτίου, η παρακολούθηση των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία κ.α.  Επιπλέον, διαχειρίζονται ειδικά χαρακτηριστικά, όπως παρτίδες, ημερομηνίες λήξης, serial numbers κτλ. .

Στόχος της ανάπτυξης των συγκεκριμένων λύσεων είναι να εξαλειφθούν τα ζητήματα που σχετίζονται με την ποιότητα των φορτίων, να μειωθεί ο χρόνος απόκρισης της αποθήκης στις ανάγκες της αγοράς, να βελτιστοποιηθούν όλες οι διαδικασίες από την παραλαβή μέχρι και την αποστολή, καθώς επίσης να μειωθεί το κόστος από τις άσκοπες μετακινήσεις των εργαζομένων που προέρχονται από την άγνοια της τοποθεσίας του προϊόντος.

Μετάβαση στο περιεχόμενο