Πρόσθετα Συστήματα και Εφαρμογές

Πρόσθετα Συστήματα και Εφαρμογές

Το WMS Mantis σας παρέχει ένα τεχνικά άριστο δομημένο σύστημα διαχείρισης αποθήκης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης. Σκοπός του είναι να ανταποκριθείτε πλήρως σε κάθε πρόκληση που προκύπτει από τις σύνθετες διαδικασίες που εκτελούνται στα  αποθηκευτικά κέντρα και τις συνεχείς εξελίξεις της αγοράς.

Voice Picking

Το Voice Picking  είναι ένα φορητό φωνητικό εξειδικευμένο τερματικό, το οποίο διαθέτει ενσωματωμένο μικρόφωνο.

Το Voice Picking σχεδιάστηκε, ώστε να κατανοεί με ακρίβεια τα φωνητικά δεδομένα που λαμβάνει, με σκοπό να καθοδηγεί τους χειριστές στις τοποθεσίες του προϊόντος που έχουν αναζητήσει.

Οφέλη:

Ευελιξία στην κίνηση του χρήστη

Δεν απαιτεί μεγάλη διάρκεια εκπαίδευσης

Απλοποιεί τις διαδικασίες παραλαβής, συλλογής και αποστολής

Μείωση διάρκειας εκτέλεσης της κάθε εργασίας

Αυξάνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων

Το pick to light είναι μία τεχνολογία, η οποία υποστηρίζει τις διαδικασίες παραγγελιών. Χρησιμοποιεί αλφαριθμητικές ενδείξεις και κουμπιά σε θέσεις αποθήκευσης για να καθοδηγήσει τον χειριστή να συλλέξει τα σωστά προϊόντα, σύμφωνα με την παραγγελία, από την αποθήκη. Επίσης, καταγράφει ποια αντικείμενα συλλέχθηκαν και κατευθύνονται προς αποστολή.

Μείωση κόστους από τυχόν αποκλίσεις

Κατάλληλο για ομαδοποιημένα προϊόντα

Αύξηση ταχύτητας εκτέλεσης της διαδικασίας συλλογής

Ευκολία στην εκπαίδευση

Pick to light
Pick to cart

Το Pick to Cart αποτελείται από ένα καροτσάκι το οποίο χωρίζεται σε επιμέρους χώρους, που αντιπροσωπεύουν ξεχωριστές παραγγελίες.

Η τεχνολογία pick to cart δίνει την επιλογή στον χειριστή να συλλέξει διαφορετικές παραγγελίες παράλληλα σε μία μόνο διαδρομή.

Βελτιώνει την αποδοτικότητα συλλογής

Μειώνει τα ανθρώπινα σφάλματα

Μειώνει το κόστος των εργασιών της αποθήκης

Δυνατότητα για επιλογή πολλών παραγγελιών σε μία μόνο διαδρομή